Hugo Mastrolorenzo "Tango - deja"

Hugo Mastrolorenzo „Tango Dance. In A Search Of The Method That Never Existed” – 1a ed.-Buenos Aires: El Escriba, 2008

(Ugo Mastrolorenco „Tango deja. Meklējot metodi, kas nekad nav eksistējusi”)


 

1.nodaļaSĀKOTNĒJIE NOSACĪJUMITANGO (tradicionāli):

• Ir deja, kas balstīta uz improvizāciju

• Ir deja, ko dejo pāris apskāvienā

• Nav pamata soļu (pamata kombinācijas)

• Nav noteikta (ierobežota) laukuma uz deju grīdas

• Nav noteiktas horeogrāfijas (soļu), kas būtu noteiktā veidā jāsinhronizē ar noteiktu mūzikas ritmuTango ir deja, kas balstīta uz improvizāciju...Tango dejai nav noteiktas horeogrāfiskas secības (kombināciju), tieši otrādi - tango dejojot notiek improvizācija vienlaicīgi telpā, ar soļiem (kustības elementiem) un dinamiku…Tango ir deja, ko dejo pāris apskāvienā... Ņemot vērā tango attīstību, arī satvēriens (apskāviens) var tikt pielietots ļoti dažādi (improvizēts)…Tango nav pamata kombinācijas…Tā kā tango dejas pamatā ir improvizācija, tad tai nevar būt nekādas standarta jeb pamata kombinācijas (soļu). Daudzi tango pasniedzēji mūsdienās māca kombināciju, ko nosauc par “paso basico” jeb pamata soļiem (angliski “basic step”). Viena pasniedzēju to dara nevērības, citi pieraduma dēļ. Šī kombinācija radās 20.gadsimta 30-os gados, visticamāk, kāds no pasniedzējiem bija izdomājis radīt horeogrāfiju, ko nosaucis par “paso basico”. Kā zināms, tango rašanās vēsturiski ir datēta ap 1870-iem gadiem, tātad apmēram 60 gadus sākotnēji tango nepazina tādu “paso basico”…Tango nav jādejo vienā, stingri noteiktā telpas vietā

(dejas zāles ietvaros)

… Ņemot vērā to, ka tango nav noteiktas hoeogrāfiskas struktūras, tango nav ierobežots vienā noteiktā telpas vietā. Vienīgais nosacījums ir tas, ka tango ir jādejo pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Protams, deju zāles telpa un citi dejotāji nosaka to, ko sauc par kopējo dejas telpu, bet katrs dejotāju pāris pārvietojoties vienā telpā kopā ar citiem dejotājiem katreiz no jauna rada savu dejas telpu, atklāj šīs dejas telpas iespējas konkrētā laika brīdī…Tango nav noteiktas horeogrāfiskas struktūras, kas būtu noteiktā veidā jāsinhronizē ar noteiktu mūzikas ritmu… Ir dejas, kurās pamata soļi ir noteikti pakārtoti dejas muzikālajam ritmam, piemēram, valsī ir 3 pamata soļi uz 3 ritma sitieniem. Tango vienus un tos pašus soļus, piemēram, soļu kombināciju uz 8 pamata ritma sitieniem (piezīme A.S.: tango mūzikā viens muzikālais teikums jeb frāze), var izdejot pielietojot desmitiem visdažādāko ritmisko jeb dinamisko variāciju…

2.nodaļa

PAR DIVĀM APMĀCĪBAS METODĒM MŪSDIENĀS3.nodaļa

PRETRUNAS4.nodaļa

AKTUĀLĀS METODES RAŠANĀS UN IEMESLI1. Pirmie tango pasniedzēji.

2. „Tigreros”.

3. Agrīnās apmācības metodes.

4. Par tā saukto „Paso basico” kombināciju.

• Horeogrāfijas vēsture un tehniskā kompozīcija

• Analīze

• Apmācības rezultāti, izmantojot „paso basico”

• Metodes kritika

5. Distancēšanās no realitātes I

6. Distancēšanās no realitātes II

7. Kopsavilkums par aktuālās metodes rašanos un iemesliem.5.nodaļa

RAKSTURS1. Tango raksturs

2. Tango sabiedrības raksturojums

3. Tango kustības raksturs un tango rakstura kustība.6.nodaļa

RAKSTURA PRETRUNAS1. Milonga (vārdi).

2. Kopsavilkums un secinājumi.7.nodaļa

MŪSDIENU APMĀCĪBAS METODES. PERSONALITĀTES DEFORMĀCIJA.1. Zemapziņa.

2. Kopsavilkums un secinājumi par mūsdienu apmācības sistēmu.8.nodaļa

JŪS ZINĀT, KA...9..nodaļa

PAR JAUNAJĀM TANGO APMĀCĪBAS METODĒM